PROFIDERMIS

PROFIDERMIS

Berlin Spandau

UMÓW
WIZYTĘ

PROFIDERMIS

Polityka prywatności

Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe uwagi stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych, które znajduje się pod tym tekstem.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzaniem danych na tej stronie zajmuje się operator strony. Ich dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej tej witryny.

Jak gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być na przykład dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas odsłony strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo zażądać sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Masz prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; zachowania związanego z surfowaniem nie można powiązać z Tobą. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Możesz sprzeciwić się tej analizie. Poinformujemy Cię o możliwości sprzeciwu w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Jeśli korzystasz z tej witryny, gromadzone będą różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak iw jakim celu to się dzieje.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Dr. med. Anna Francuzik
Carl-Schurz-Straße 27
13597 Berlin

Telefon: +49 30 3333 123
E-mail: info@profidermis.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz cofnąć udzieloną zgodę. Wystarczy nieformalna wiadomość wysłana do nas e-mailem. Zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do odwołania, pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

Prawo odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku stwierdzenia naruszeń prawa o ochronie danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych jest krajowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym ma siedzibę nasza firma. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli poprosisz o bezpośrednie przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, zostanie to zrobione tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny, ta strona korzysta z protokołu SSL lub Szyfrowanie TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawa mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych na kiedykolwiek. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych.

Sprzeciw wobec maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku wydawniczego do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy witryny wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania nieza

Inspektor Ochrony Danych

Wymagany prawnie inspektor ochrony danych

W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

Dr. med. Anny Francuzik
Carl-Schurz-Straße 27
13597 Berlin

Telefon: +49 30 3333 123
E-mail: info@profidermis.de

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka

Niektóre ze stron internetowych wykorzystują tzw. pliki cookies. Ciasteczka nie wyrządzają szkód na Twoim komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookies pozostają zapisane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez Ciebie. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może zostać ograniczona.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji (np. funkcja koszyka) są przechowywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie nam przekazuje. To są:

Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
używany system operacyjny
Adres URL strony odsyłającej
Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
Czas żądania serwera
adres IP
Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ustęp 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Narzędzia analityczne i reklamy

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane wprowadzane na naszej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) są przez człowieka czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający stronę wejdzie na stronę. W celu analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego witrynę na stronie lub ruchy myszy wykonywane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o przeprowadzaniu analizy.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami zautomatyzowanego szpiegowania oraz przed SPAMEM.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/android .html.

Wtyczki i narzędzia

Czcionki internetowe Google

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczonych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Kiedy otwierasz stronę, Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać tekst i czcionki.

W tym celu przeglądarka, z której korzystasz, musi połączyć się z serwerami Google. Daje to Google wiedzę, że dostęp do naszej strony internetowej uzyskano za pośrednictwem Twojego adresu IP. Google Web Fonts są używane w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, Twój komputer użyje standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Ta witryna korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Używamy Google Maps w celu atrakcyjnej prezentacji naszej oferty internetowej oraz ułatwienia odnalezienia wskazanych przez nas na stronie miejsc. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Scroll to Top